Etusivu

 


Päämäärä

Muistisairaan ihmisen ja hänen hoitajansa elämänlaadun paraneminen ja elämäntarinan jatkuvuuden tukeminen.

Päätavoite

Kehittää uusia välineitä muistisairaiden ihmisten pitkäaikaishoitoon yhdistämällä logoterapian filosofiaa ja menetelmiä nykyaikaiseen, kehittyvään dementiatietoon.

Tavoitteet

  • Kehitetään logoterapeuttiseen lähestymistapaan perustuva dementoituneen ihmisen elämäntarkoitusta tukeva hoitomalli.
  • Pyritään parantamaan hoitajan jaksamista ja valmiuksia muistisairaan ihmisen kohtaamiseen.
  • Levitetään ja monistetaan projektin tuloksena saatuja kokemuksia, menetelmiä ja hoito- ja toimintamalleja ammattihenkilöstön työvälineiksi mahdollisimman laajasti jo projektin aikana.

Tavoitteiden saavuttamisen tukena toimi projektin asiantuntijaryhmä

Ikäinsituutti: Sirkkaliisa Heimonen, sh PsT, toimialapäällikkö
Suomen muistiasiantuntijat ry: th, Kirsti Koivisto
Suomen logoterapiainstituutti oy: Pirjo Möller, VTM, logoterapeutti (LTI)

Projektikoordinaattorina toimi: Minna Laine, so, logoterapeutti (LTI), muistiasiantuntija