Etusivu

 

Oriveden hoivapalveluyhdistys ry,
Logos-projekti 1.3.2008-30.4.2011

Logoterapeuttinen ajattelu- ja asennoitumistapa muistisairaan ihmisen hoidossa

Logoterapeuttinen ajattelutavan ydinteemat ovat ihmisen arvo ja elämän tarkoituksellisuus. Ajattelutapa edistää hyvän hoidon periaatteiden toteutumista ja vahvistaa hoitajan voimavaroja. Hoitajan logoterapeuttisesta asennoitumis- ja ajattelutavasta hyötyvät sekä muistisairas ihminen että hoitaja.

Logos-projektissa yhdistettiin Viktor E. Franklin logoterapian filosofista ajattelua uusimpaan tietoon ja kokemuksiin muistisairaiden ihmisten hyvästä hoidosta. Kehittämistyötä tehtiin viidessä pilottiyksikössä Juupajoella, Jämsässä, Orivedellä ja Ruovedellä. Tiettävästi tämä projekti oli ensimmäinen kerta, kun ainakaan tässä laajuudessaan, logoterapian ajatuksia sovellettiin muistisairaiden ihmisten hoitoon.

Tehty työ saa jatkoa

Logoterapeuttisen ajattelutavan juurruttaminen muistisairaiden ihmisten hoitoon jatkuu Ikäinstituutin Vanhuuden mieli-projektissa www.ikainst.fi . Välineenä siinä on mm. pitkäkestoisen koulutusmallin suunnittelu ja pilotointi. Lisäksi projektissa tuotetaan tietoa ja kehitettään uusia välineitä vanhusten mielen hyvinvoinnin tukemiseen